Känslofokuserad terapi

Professionell hjälp med att finna roten till dina svårigheter och komma vidare

Välkommen till psykolog Henrik Hallberg


Orsaken till att söka hjälp kan variera från person till person. Kanske kämpar du med nedstämdhet, ångest, smärtproblematik eller stressreaktioner. Eller så märker du att du upprepar mönster i relationer som du vill bli fri ifrån. Kanske har du svårt att identifiera och uttrycka behov och känslor, eller undviker att öppna upp och visa dig sårbar.

Om mig

Henrik Hallberg heter jag och är legitimerad psykolog och erbjuder psykodynamisk terapi och behandling i privat regi i centrala Stockholm. Jag har flerårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin med behandling och utredning av vanliga psykologiska besvär och tillstånd.

Psykoterapi

I en terapi kan vi tillsammans sträva efter att förstå den känslomässiga grunden till just dina svårigheter. Jag har ett psykodynamiskt synsätt och arbetar främst utifrån intensiv korttidsterapi (ISTDP), en känslofokuserad korttidsterapi med växande forskningsstöd. Inom ISTDP arbetar vi med att uppleva, uttrycka och förstå känslor i dina viktiga relationer. Särskilt här och nu men vi bär med oss våra tidigare erfarenheter in i alla nya situationer och relationer. Ofta kan omedvetna känslor, tankar och självbild påverka oss och prägla vårt mående. Det gemensamma arbetet i samtalen handlar om att komma till botten med och synliggöra återkommande mönster, så att du får möjlighet att förändra dessa i linje med hur du önskar må och leva ditt liv.


Vanliga besvär hos personer som söker min hjälp är exempelvis oro, olika former av ångest, nedstämdhet och känslor av meningslöshet, smärtproblematik, relationssvårigheter, traumatiska erfarenheter, obearbetad sorg, krisreaktioner, låg självkänsla, självkritik och prestationsångest. För en del kan det vara svårt att på förhand tydligt veta var skon klämmer, men att man upplever att man mår dåligt. Tillsammans försöker vi förstå vad vi kan fokusera på för att du ska må bättre. Första steget

Inledande samtal handlar om att skapa en god gemensam förståelse för vad du som klient vill ha hjälp med och vad du vill förändra och uppnå. Därefter kommer vi överens om ett upplägg för den fortsatta kontakten. Vissa behöver bara några enstaka samtal, medan andra behöver och vill ha en längre kontakt. Det bestämmer vi tillsammans.


Kostnaden för ett samtal på 45 min är 1200 kr. För att få en så bra bild som möjligt över vad du behöver hjälp med och redan under första samtalet starta processen, erbjuder jag ett 90 minuter långt första samtal för samma kostnad. Mottagningen finns i fina lokaler på Luntmakargatan 52, Rådmansgatan är närmaste tunnelbanestation.


Jag ser fram emot att höra från dig om du vill ha mer information eller boka en första tid. Välkommen att kontakta mig via kontaktformuläret nedan eller mejla psykologhenrikhallberg@gmail.com.

Läs mer om

Smärta och kroppsliga besvär


Ett av mina specialområden som jag både forskar och behandlar inom, är långvariga smärtor och kroppsliga symtom där orsaken inte kunnat förklaras av läkare. Exempel kan vara huvudvärk, ryggont, fibromyalgi eller magbesvär såsom IBS. Vi kan i samtal utforska om stress, obearbetade känslor, oro eller tankemönster påverkar hjärnans automatiska smärtsignaler som gör att du känner smärta eller obehag. Kanske har du långvarig smärta eller obehag där undersökning efter undersökning inte gett något tillfredställande svar. Eller så har du fått höra att smärtan sitter i huvudet, detta sagt med en nedlåtande underton. Tack vare nyare forskning om hur smärta uppstår och vidmakthålls vet vi att all smärta sitter i hjärnans banor och nätverk. Ibland speglar det en fysiska skada som vid benbrott eller annan skada ute i kroppen. Ibland larmar smärtsystemet utan att något är trasigt. Det är helt enkelt så våra hjärnor är skapta. Den goda nyheten är att det fallet finns det sätt att både undersöka och behandla detta och lära om hjärnans tolkning av dessa signaler. Utifrån dessa upptäckter har den integrativa metoden Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) utvecklats på 2010-talet i USA. EAET har mycket gemensamt med ISTDP i synen på känslors och relationers betydelse för hur vi och våra kroppar mår. EAET använder även insikterna från modern smärt- och hjärnforskning. EAET är (ännu så länge, tyvärr) sällsynt i svenska hälso- och sjukvården. Styrkan är möjligheten att smärtan kan minska eller i bästa fall helt försvinna, istället för att behöva lära sig leva med den och acceptera den. Jag sitter även i styrelsen i svenska föreningen för EAET, där vi strävar efter att sprida kunskap och främja forskning inom området.

Etik, juridik och sekretess


I mitt arbete som legitimerad psykolog följer jag de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet. Jag har även tystnadsplikt och skyldighet att skriva journal.

Kontakta mig


Välkommen att kontakta mig via e-post eller formuläret om du undrar över någonting eller vill boka tid för ett första möte.